Dbamy o Twoje dane

Polityka

Prywatności 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich przetwarzanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorami danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony https://www.icsec.pl/kontakt/ (dalej jako: „Strona”) jest ICsec Spółka Akcyjna. Administrator danych  ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Administrator danych osobowych wyznaczył następujące punkty kontaktowe dla osób, których dane dotyczą:  Administrator danych ICsec S.A., adres: ul. Wichrowa 1A, 60-499 Poznań, e-mail: rodo@icsec.pl  lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej, www.icsec.pl/kontakt/. 

Administrator danych osobowych dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej. 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora celem:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt” – wysyłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie;
 • realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa;
 • zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (prawnie uzasadniony cel Administratora);
 • w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Użytkownik wyraził na to w sposób wyraźny swoją zgodę (np. wysyłka newslettera, wprowadzanie danych osobowych do wewnętrznej bazy CRM).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi odpowiednio: 

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku skierowania do Administratora zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt” oraz zapisania się do newslettera; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika/do otrzymania newslettera;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 • art. 6 ust 1 pkt a i/lub art. 6 ust 1pkt b RODO – w przypadku procesu rekrutacyjnego, przy czym dane osobowe kandydatów przechowywane są nie dłużej niż 6 miesięcy
 • 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika. 

Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych jest ICsec S.A., kontrahenci niezbędni do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

W zakresie przetwarzania danych Użytkownika do celów statystycznych, odbiorcą jego danych jest Google Inc. z siedzibą w USA. 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Użytkownika udzielonej zgody;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem – do czasu zaspokojenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej jednak niż określają to przepisy prawa;
 • przez Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych do celów statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, dane te będą usuwane po maksymalnie 5 latach.

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 • zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;
 • analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
 • pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 50 miesięcy.

Adresy IP zbierane od Użytkowników są anonimizowane przed ich przekazaniem do Google tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

W zakresie w jaki dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Google Inc. przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Sprawdź czy Twoja sieć jest bezpieczna! Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź z nami na bieżąco

.