Projekty

EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS  (EDIH)

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (eng. European Digital Innovation Hubs, EDIH) to unijna inicjatywa, której celem jest ustanawianie w Europie regionalnych centrów innowacji cyfrowych wspierających przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego w reagowaniu na wyzwania, które stawia transformacja cyfrowa. Centra tworzone są m.in. przez instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, dostawców rozwiązań i zaplecza technologicznego, uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe. Aktualnie projekty finansowane są w ramach Digital Europe Programme przez Komisję Europejską oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a oferowane usługi skierowane są głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. 

ICsec S.A. realizuje trzy projekty EDIH. 

hub4industry

Hub4industry pomaga przedsiębiorstwom w ewolucji do fabryki przyszłości. Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej polskich firm poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań. Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – od koncepcji, aż to wdrożenia. Mają możliwość na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach przygotowujących do planowania i wdrożenia zrównoważonych zmian.

Zasięg geograficzny: Województwo Małopolskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Śląskie, Województwo Świętokrzyskie

Koordynator: Krakowski Park Technologiczny

Strona internetowa projektu:  https://hub4industry.pl/

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 759 962,34 PLN

R_ed 

EDIH w ramach projektu R_ed ma na celu wsparcie MŚP w skutecznej transformacji cyfrowej, która koncentruje się głównie na optymalizacji procesów, danych, narzędzi, cyberbezpieczeństwie, automatyzacji i innych. Projekt skupia się na wsparciu w obszarach: IoT/5G, cyberbezpieczeństwo, AI, VR/AR oraz na otwartym kanale innowacji mającym na celu przygotowanie MŚP do zrozumienia i wdrożenia technologii w swojej działalności. 

Zasięg geograficzny: Polska Centralna (region Łódzki, część Województwa Mazowieckiego oraz Wielkopolskiego)

Koordynator: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

CybeSec

EDIH w ramach projektu CyberSec skupia się głównie na obszarze cyberbezpieczeństwa. Jego głównym celem jest oferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom pełnego wachlarza usług, które pozwolą im bezpiecznie funkcjonować w pełni zdigitalizowanym środowisku, a także wdrażanie własnych rozwiązań, które są dojrzałe technologicznie, ale też odporne na cyberataki. Celem jest zapewnienie możliwie największego poziomu ochrony kontrolowanej infrastruktury IT/IOT.

Zasięg geograficzny: Cała Polska

Koordynator: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


Rozwój systemu IDS dla OT pod kątem wymagań sektora użyteczności publicznej 

ICsec S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój systemu IDS dla OT pod kątem wymagań sektora użyteczności publicznej (IDS utilities)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacyjnego na skalę kraju produktu dzięki wdrożeniu przez Spółkę trzech nowych funkcjonalności w zakresie obecnie posiadanego rozwiązania SCADvance XP (IDS dla OT). Planowane prace rozwojowe pozwolą na rozwój systemu IDS dla OT pod kątem wymagań sektora użyteczności publicznej i dzięki temu na uzyskanie znaczącej przewagi w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych.

SCADvance XP zostanie wyposażony w trzy dodatkowe funkcjonalności: 

  • Zarządzanie bezpieczeństwem protokołów komunikacyjnych firm trzecich, które wykorzystywane są w sterownikach i programach SCADA, w szczególności śledzenie wartości fizycznych poprzez Deep Packet Inspection (DPI) przesyłanych tymi protokołami, 
  • Wykorzystanie standardu SBOM do rozbudowy modułu wykrywania podatności (Vulnerability checker)
  • Rozbudowa i zwiększenie niezawodności rozwiązania IDS dla OT poprzez wprowadzenie serwerów pośredniczących – realizujących rozproszone obliczenia na wybranych fragmentach sieci.

Aktualnie oferowany przez Spółkę system SCADVANCE XP jest kierowany do przemysłu. Wprowadzenie  nowych funkcjonalności zwiększy poziom dostosowania tego systemu dla firm z segmentu utilities, w szczególności do spółek produkujących i dystrybuujących energię; wydobywających, magazynujących oraz dystrybuujących gaz; produkujących i dystrybuujących ciepło; wodno-kanalizacyjnych; wydobywających, produkujących i dystrybuujących paliwa. 

Wartość dofinansowania: 6 186 331,25  PLN

Wartość projektu: 3 711 798,75 PLN 


System Monitoringu Urządzeń Automatyki Przemysłowej

ICsec S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „System Monitoringu Urządzeń Automatyki Przemysłowej dla potrzeb cyberbezpieczeństwa (SMUAP)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest prowadzenie prac B+R ukierunkowanych na rozwój innowacyjnego systemu monitoringu urządzeń automatyki przemysłowej dla potrzeb cyberbezpieczeństwa. Rezultatem Projektu B+R będzie innowacja produktowa – system teleinformatyczny z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieciach przemysłowych (do 10 Gbit) tj. SMUAP (System Monitoringu Urządzeń Automatyki Przemysłowej). W skład SMUAP wejdą: 

  • hardware – oparty o najnowsze technologie, wydajny uniwersalny sniffer sieciowy (USS) wraz z firmware,
  • software – oprogramowanie zarządzające systemu SMUAP w skład którego wejdzie innowacyjny moduł analityczny. 

Sieci przemysłowe są dziś zabezpieczane przed cyberzagrożeniami różnego rodzaju systemami, np. firewallami, NAC’ami,systememi klasy SIEM, IDS, IPS. Nie są to jednak rozwiązania wystarczające. Wraz ze wzrostem liczby i złożoności ataków, konieczne jest nieustanne rozwijanie coraz bardziej skutecznych form ochrony. Rozwój Przemysłu 4.0 wymaga wysocespecjalizowanych rozwiązań w zakresie cyberochrony sieci przemysłowych oprtych na sieciach IoT i IIoT wykorzystującychtechnologie komunikacji LoRa, NarowBand, ZIGBEE, M2M , sigfox, 5G i 4G. Opracowywane rozwiązanie SMUAP automatyczne wykryje urządzenia w sieci przemysłowej oraz dokona detekcji podatności wraz z weryfikacją luk na zidentyfikowanych urządzeniach w czasie rzeczywistym.

W wielu zakładach przemysłowych urządzenia przemysłowe nie są objęte właściwą inwentaryzacją i zarządzaniem, co skutkuje długookresowym aktywnym działaniem w sieci przemysłowej urządzeń, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. SMUAP zapewni natychmiastowe mapowanie sieci w sposób pasywny na wysokim poziomie szczegółowości. Możliwe będzie sprawdzenie zainstalowanego firmware’u i zweryfikowanie czy dana wersja firmware posiada błędy i może być dopuszczona do pracy w danym obszarze OT poprzez integrację z bazami CVE. Aktualnie tego typu czynności najczęściej wykonywane są w sposób manualny, co jest zadaniem czasochłonnym (zwłaszcza przy rozbudowanej infrastrukturze sieciowej) jak i obarczonym dużym prawdopodobieństwem błędu jak i wydłużonym czasem reakcji na ujawnioną lukę/podatność. 

Wartość dofinansowania: 4 942 612,50  PLN

Wartość projektu: 7 023 062,50 PLN 


Projekty akceleracji współfinansowane w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wspólnie z uznanymi przedstawicielami przemysłu zrealizowaliśmy szereg nowatorskich projektów wdrożeniowych.

W ramach KPT Scale Up wspólnie z Es-System zrealizowaliśmy projekt dotyczący rozwiązania do zarządzania ciągłością systemu oświetleniowego.

W ramach StartupSPARK wspólnie z Ericsson zrealizowaliśmy projekt dotyczący rozwiązania do analizy jakości działania sieci mobilnych (3G/4G) na potrzeby Przemysłu 4.0 w czasie rzeczywistym.

W ramach IndustryLABII wspólnie z PKP Energetyka zrealizowaliśmy projekt dotyczący opracowania sniffera transmisji dla unikalnego protokołu komunikacji BUSZ.

W ramach Akcelerator IDEA Global zrealizowaliśmy z KGHM S.A. pilotażowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania klasy IDS (intrusion detection system) do monitorowania sieci przemysłowej i wykrywania anomalii w tym cyberzagrożeń.

Zamów demo

Wypełnij formularz. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą, aby umówić indywidualne testy.

Dziękujemy

Odezwiemy się w ciągu 1 dnia roboczego