Wdrożenie Scadvance XP w PKP Energetyka

PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku specjalizując się przede wszystkim w sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla kolejowych przewoźników, a także innym klientów biznesowych. Oprócz tego PKP Energetyka świadczy usługi elektroenergetyczne na terenie całego kraju i prowadzi sprzedaż paliw płynnych dla przedsiębiorstw kolejowych. 

Plan rozwoju PKP Energetyka obejmuje modernizację infrastruktury sieci i wprowadzenia nowych technologii do analizowania charakterystyk ruchu sieciowego. Jego głównym celem było wdrożenie skutecznego narzędzia do identyfikacji zagrożeń cybernetycznych w sieci OT w czasie rzeczywistym oraz bieżącej analizy charakterystyk sterowania obiektowego i wykrywania anomalii w ich działaniu. W efekcie system miał pozwolić na zwiększenie niezawodności infrastruktury oraz poziomu zabezpieczeń przed potencjalnymi atakami. Jednocześnie ważnym wymaganiem było dostosowanie rozwiązań do już wdrożonych i wykorzystywanych w PKP Energetyka technologii, a także zapewnienie możliwości audytu infrastruktury i generacji raportów zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Do sterowania procesami przemysłowymi firma stosuje niewspierany protokół BUSZ opracowany kilkadziesiąt lat temu. Jest to unikalny protokół wykorzystywany wyłącznie w polskiej branży energetycznej. Dlatego też, w projekcie mającym zwiększyć bezpieczeństwo systemu OT, PKP Energetyka nie mogła praktycznie skorzystać z uniwersalnych, dostępnych na rynku rozwiązań i narzędzi pozwalających na monitoring ruchu i analizy dotyczące jego charakterystyki.

Problem ten, bez nadmiernych kosztów, udało się rozwiązać korzystając z systemu do monitoringu sieci przemysłowej o nazwie Scadvance XP firmy ICsec, który jest dostosowany do wszystkich typów sieci i różnorodnych protokołów stosowanych w systemach OT. System składa się z sond X1 odpowiedzialnych za „podsłuchiwanie” ruchu w sieci OT oraz serwera Scadvance XP, którego zadaniem jest zbieranie danych z sond i analiza ruchu. 

Problemem dla wszystkich przedsiębiorstw mających automatykę przemysłową są odmienne protokoły stosowane w systemach IT oraz OT i PKP Energetyka nie jest tu wyjątkiem” mówi Wojciech Kubiak, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w PKP Energetyka.

Szukaliśmy dostawcy, który nie tylko zapewni obsługę protokołu BUSZ, ale również zaoferuje sniffery, które umożliwią włączenie do sieci bez zmiany jej parametrów elektrycznych, takich jak rezystancja. Oprócz tego firma ma tysiące urządzeń obsługiwanych przez kilkadziesiąt zewnętrznych firm i dlatego tylko kontrola systemu na najniższym poziomie pozwala na jego efektywne monitorowanie i wykrywanie nieprawidłowości, na które trzeba reagować” powiedział Wojciech Kubiak.

Dlatego ostatecznie podjęto decyzję o pilotażowym wdrożeniu rozwiązania Scadvance XP przystosowanego między innymi do obsługi protokołu BUSZ.

Po przeprowadzeniu szczegółowych testów w dwóch lokalizacjach PKP Energetyka okazało się, że rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania jakie postawiono dostawcy. Między innymi nie zakłóca i nie wpływa negatywnie na działanie sieci OT, zapewnia monitoring infrastruktury oraz wykrywanie praktycznie wszystkich urządzeń podłączonych do systemu w czasie rzeczywistym.

Kompleksowe testy systemu Scadvance XP wykazały, że system umożliwia:

• obserwowanie i archiwizację rzeczywistego ruchu pomiędzy sterownikami PLC,

• wykrywanie anomalii i ataków cybernetycznych w monitorowanej infrastrukturze OT,

• identyfikację przekazywanych poleceń sterujących urządzeniami (między innymi przy wykorzystaniu protokołu BUSZ),

• prezentację informacji dotyczących transmisji danych pomiędzy sterownikami oraz występujących w sieci OT anomalii,

• wizualizację tzw. nodów, czyli wszystkich urządzeń logicznych biorących udział w komunikacji.

 „Podczas wdrażania nie było żadnych problemów, ani zakłóceń w działaniu infrastruktury, a ma to duże znaczenie, bo obiekty kolejowe to krytyczna infrastruktura wymagająca ciągłości działania. Jednocześnie, zgodnie z zapewnieniami producenta, okazało się, że sondy X1 zapewniają pełną widoczność infrastruktury automatycznie wykrywając wszystkie podłączone do sieci urządzenia” mówi Wojciech Kubiak.

Warto też zauważyć, że PKP Energetyka zarządza infrastrukturą o krytycznym znaczeniu dla państwa i podlega przepisom ustawy KSC (Krajowy System Bezpieczeństwa). Dlatego ważne jest również to, że Scadvance XP pomaga w zarządzaniu ryzykami oraz zapewnia obsługę występujących incydentów i ich odpowiednie dokumentowanie i zgłaszanie zgodnie z wymogami krajowych organizacji CERT.

IDS do zastosowań w sieciach przemysłowych

SCADVANCE XP to specjalizowany system klasy IDS (Intrusion Detection System) przeznaczony do monitoringu sieci automatyki przemysłowej oraz wykrywania potencjalnych zagrożeń i anomalii w ruchu pomiędzy podłączonymi do niej urządzeniami.

Jest to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na wdrożenie systemu zapewniającego bezpieczeństwo i kontrolę funkcjonowania sieci przemysłowych stosujących różne protokoły. Wykorzystuje ono zaawansowane technologie m.in. mechanizmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Wykorzystując dane dostarczane przez sondy X1 oprogramowanie monitoruje sieci i zbiera informacje nie na ich brzegach, ale bezpośrednio z ich środka, analizując cały ruch przesyłanych w sieci pakietów. Opracowane przez ICsec interfejsy sprzętowe pozwalają na podłączenie systemu do praktycznie każdych rodzajów sieci automatyki przemysłowej, dzięki czemu powstaje wizualizacja wszystkich istniejących połączeń i urządzeń w czasie rzeczywistym w danej sieci.

Oprogramowanie informuje administratora sieci o zarejestrowanych zdarzeniach, wskazuje miejsce ich wystąpienia, a także cel ataku i jego prawdopodobną przyczynę.

Dzięki wykorzystaniu elastycznych modeli AI/ML, system jest zaś przygotowany do obsługi niestandardowych typów sieci przemysłowych i unikalnych aplikacji.

Natomiast sprzętowy element systemu, czyli sondy X1 umożliwiają pasywny nasłuch ruchu w sieci bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę OT. Sondy wykorzystują galwanicznie oddzielone kanały nasłuchu w sieci OT oraz komunikacji z serwerem (sieć IT). Praca w trybie transparentnym pozwala na zainstalowanie snifferów nawet w najbardziej złożonych konfiguracjach węzłów sieci przemysłowych.

Podstawowe funkcje i cechy SCADVANCE XP

 • Obsługa protokołów z pełną analizą pakietów (DPI) i ekstrakcją danych
 • Analiza NETFLOW/IPFIX dla protokołów IT
 • Audyt sieci w czasie rzeczywistym
 • Możliwość nagrywania rejestrowanego ruchu pakietów
 • Wizualizacja mapy sieci
 • Wykrywanie i prezentacja informacji o podłączonych do sieci urządzeniach
 • Tworzenie mapy połączeń pomiędzy urządzeniami w sieci
 • Możliwość śledzenia ruchu generowanego przez zewnętrznych dostawców
 • Automatyczne wykrywanie anomalii, ataków i awarii
 • Automatyczne budowanie dedykowanych modeli predykcyjno-analitycznych z osobnym zestawem parametrów dla każdego wykrytego połączenia logicznego z wykorzystaniem silników ML i AI
 • Prezentacja statystyk ruchu w chronionej sieci OT / IT oraz raportów przedstawiających stan sieci

Podstawowe cechy snifferów (sonda X1)

 • Możliwość wykorzystania praktycznie wszystkich stosowanych w automatyce interfejsów fizycznych (od sieci szeregowych po Ethernet)
 • Dostosowana do instalacji w szafkach automatyki (m.in. szyna DIN, zasilanie 24V DC, etc.)
 • Sonda jest w pełni zabezpieczona przed ingerencją fizyczną (w przypadku nieautoryzowanego otwarcia kasuje dane i wysyła dane do systemu nadzoru
 • Funkcja Safe Boot, automatyczna aktualizacja firmware, mechanizmy autoryzacji dostępu oraz szyfrowania transmisji danych oparte na infrastrukturze klucza publicznego (PKI) zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa
demo scadvance

Zamów demo

Wypełnij formularz. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą, aby umówić indywidualne testy.

Zamów demo

Wypełnij formularz. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą, aby umówić indywidualne testy.

Dziękujemy

Odezwiemy się w ciągu 1 dnia roboczego